VMWare w Data Center

vSphere
vSphere jest hyperwizorem typu 1 (natywnym), będącym podstawą do budowy zwirtualizowanej infrastruktury zarówno serwerowej jak i desktopowej. Dostępny jest w kilku wariantach, różniących się między sobą zakresem oferowanych funkcji i możliwościami. Dla klientów rozpoczynających swoja drogę z wirtualizacją dostępne są zestawy startowe pozwalające na zmniejszenie początkowych kosztów zakupu licencji bez uszczerbku na funkcjonalnościach.

VMware vCenter Server
vCenter jest głównym produktem służącym do zarządzania infrastrukturą wirtualizacji serwerów. Pozwala on na centralne zarządzanie hostami i maszynami wirtualnymi oraz jest pojedynczym miejscem, z którego można monitorować cała infrastrukturę. vCenter ma możliwość rozszerzania swojej funkcjonalności poprzez dodatkowe wtyczki. Wtyczki te pozwalają na import danych z dodatkowych źródeł oraz pozwalają np. na szerszy wgląd w infrastrukturę fizyczną. Należy mieć na uwadze, że wiele ważnych funkcjonalności vSphere, jak vMotion czy High Availability wymaga do swego działania vCenter Server.

VMware vCenter Site Recovery Manager
SRM jest oprogramowaniem automatyzującym awaryjne odtwarzanie (DR – Disaster Recovery) bazującym na funkcjonalnościach zdalnej replikacji macierzy. Wspiera takie protokoły jak Fibre Channel, iSCSI czy NFS. Do działania SRM potrzebuje drugiego vCenter Serwera oraz jego funkcjonalności takich jak: Fault Tolerance czy Distributed Power Management.

VMware vCenter Converter
Narzędziem pozwalającym na migrację maszyn fizycznych do wirtualnych (P2V) jest darmowy VMware vCenter Converter. Konwersja polega na przekształceniu maszyny fizyczne do plików VMDK, które mogą zostać uruchomione w środowisku vSphere, ale i również w aplikacji VMware Player. Aplikacja konwertera pozwala również na migracje innych kompatybilnych maszyn do plików VMDK.

VMware Horizon
VMware Horizon jest oprogramowaniem do wirtualizacji stacji roboczych. Pozwala ono na przeniesienie systemu operacyjnego użytkownika, jego aplikacji i ustawień do maszyny wirtualnej, przechowywanej centralnie. Uruchomienie nowych maszyn dla klientów możliwe jest z jednego centralnego obrazu, a użytkownicy generują tylko pliki różnicowe. Komunikacja użytkownika z jego wirtualnym desktopem odbywa się za pomocą protokołu PC-over-IP bądź protokołu RDP.

VMware ThinApp
Rozwiązanie ThinApp służy do wyekstrahowania aplikacji z systemu operacyjnego i przekształcenia jej w pojedynczy plik wykonywalny. Minimalna infrastruktura ThinApp wymaga 3 maszyn wirtualnych: jednej do instalacji i uruchomienia ThinApp, drugiej do uruchomienia bazowego systemu operacyjnego, a trzeciej do uruchomienia zwirtualizowanej aplikacji.

powrót do strony głównej