Cynet


Cynet jest liderem w zakresie wykrywania, zapobiegania i reagowania na zaawansowane zagrożenia. Myślisz jak obniżyć wydatki na bezpieczeństwo, zapewniając wiele funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania, jednocześnie zmniejszając stopień wykorzystania zasobów organizacji, zasobów ludzkich i budżetowych?

Cynet 360 jest zintegrowaną platformą do wykrywania i usuwania zagrożeń w obrębie organizacji. Zapewnia monitorowanie środowiska, widoczność plików, użytkowników, ruchu sieciowego oraz stacji końcowych i powiązanie tych informacji w ramach procesu analizy incydentów. Jeden system obejmujący kluczowe obszary bezpieczeństwa jest wspaniałym rozwiązaniem dla instytucji o ograniczonych zasobach ludzkich jak i tych, które borykają się z zalewem informacji z systemów bezpieczeństwa.

Cynet_Logo_nbckg_80px

Cechy wyróżniające Cynet:

 • Prostota wdrożeniaCynet nie wymaga instalowania agenta na stacjach końcowych, w zamian działa jako proces wstrzykiwany jest na stacje końcowe z centralnego serwera. Może pracować zarówno w trybie ciągłym jak i cyklicznych skanów.
 • Wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych – Dzięki zbieraniu informacji bezpośrednio ze stacji użytkowników jak i serwerów Cynet posiada znacznie większą wiedzę dot. działania infrastruktury niż rozwiązania czysto sieciowe.
 • Analiza zachowań użytkowników i jednostek – Funkcje UEBA platformy Cynet 360 pomagają zespołom ds. bezpieczeństwa informatycznego identyfikować nieuczciwe osoby wewnątrz organizacji oraz namierzać przejęte konta i ukierunkowane ataki, zanim dojdzie do wyrządzenia szkody.
 • Analiza sieci – Platforma Cynet 360 zapewnia pełną widoczność i analizę ruchu sieciowego oraz aktywności w całej organizacji.
 • Weryfikacja UBA – Weryfikacja UBA, oparta na funkcji analizowania zachowań użytkowników i jednostek Cynet 360, daje zespołom ds. bezpieczeństwa możliwość analizowania aktywności użytkowników i zapewnia, że osoby zyskujące dostęp do zasobów organizacji są tymi, za które się podają.
 • Reagowanie na incydenty – Organizacjom, które stały się obiektem ataku, platforma Cynet 360 zapewnia usługę reagowania na incydenty przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez zespół doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa.
 • Monitorowanie operacji cybernetycznych 24/7 – W pełni funkcjonalny zespół ds. monitorowania operacji cybernetycznych Cynet na bieżąco śledzi zdarzenia zachodzące w czasie rzeczywistym, sygnalizując podejrzaną aktywność i zabezpieczając przestrzeń organizacji.
 • Analiza zagrożeń – Platforma Cynet 360 wykorzystuje 20 wewnętrznych i zewnętrznych baz danych zawierających najnowsze informacje z dziedziny analizy zagrożeń, a także integrujących dane pochodzące z lOC. Zapewnia to organizacjom dodatkową warstwę zabezpieczeń przed podejrzanymi i złośliwymi działaniami.
 • Informatyka śledczaCynet 360 umożliwia łatwe śledzenie alertów, zagrożeń i powiązanych z nimi procesów w ramach przyjaznego interfejsu graficznego Cynet. Zespoły ds. bezpieczeństwa mogą łatwo prowadzić wnikliwe działania dochodzeniowe, dzięki czemu są w stanie szybko identyfikować i analizować podejrzane incydenty.
 • Pułapki – Platforma Cynet 360 przygotowuje strategiczne pułapki w postaci plików, folderów, serwerów i udostępnień, aby zwabić atakującego. Następnie mechanizmy śledzące monitorują atak i zapewniają jasny obraz aktywności napastnika.
 • Sandbox – Platforma Cynet 360 zapewnia środowisko testowe typu sandbox zarówno do statycznej analizy plików, jak i dynamicznej analizy procesów w celu bezpiecznego badania podejrzanych elementów.
powrót do strony głównej