Cynet


Cynet jest liderem w zakresie wykrywania, zapobiegania i reagowania na zaawansowane zagrożenia. Myślisz jak obniżyć wydatki na bezpieczeństwo, zapewniając wiele funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania, jednocześnie zmniejszając stopień wykorzystania zasobów organizacji, zasobów ludzkich i budżetowych?

Cynet 360 jest zintegrowaną platformą do wykrywania i usuwania zagrożeń w obrębie organizacji. Zapewnia monitorowanie środowiska, widoczność plików, użytkowników, ruchu sieciowego oraz stacji końcowych i powiązanie tych informacji w ramach procesu analizy incydentów. Jeden system obejmujący kluczowe obszary bezpieczeństwa jest wspaniałym rozwiązaniem dla instytucji o ograniczonych zasobach ludzkich jak i tych, które borykają się z zalewem informacji z systemów bezpieczeństwa.

Cynet_Logo_nbckg_80px

PLATFORMA CYNET 360

Zaawansowana platforma do wykrywania i reagowania na zagrożenia Cynet 360 upraszcza bezpieczeństwo organizacji, holistycznie zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie ochrony i zapobiegania zagrożeniom. Cynet 360 obniża wydatki na bezpieczeństwo, zapewniając wiele funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania, jednocześnie zmniejszając stopień wykorzystania zasobów organizacji, zasobów ludzkich i budżetowych. Dodatkowo, platforma zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa poprzez korelowanie wskaźników pochodzących z różnych systemów, zwiększając tym samym widoczność zagrożeń i precyzję ich wykrywania w całej organizacji, bez potrzeby stosowania wielu różnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Platformy Cynet 360 nie trzeba instalować, uruchamia się ona na kilkudziesięciu tysiącach punktów końcowych w zaledwie dwie godziny. Po uruchomieniu platforma zaczyna analizować i korelować wskaźniki dotyczące sieci, plików, użytkowników i punktów końcowych, publikując rankingi ryzyka dla potencjalnie nietypowych zachowań, zapewniając minimalną liczbę fałszywych alarmów i prezentując jasny obraz przebiegu ataków w czasie. Dzięki funkcjom uczenia maszynowego i automatycznego usuwania zagrożeń platformy Cynet 360 realizowanie procesów przebiega sprawniej, co prowadzi do zmniejszenia obciążenia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT.

powrót do strony głównej