VMware


Firma VMware jest synonimem wirtualizacji. Od jej założenia w 1998 roku przeszła długą drogę, a jej aktualne portfolio obejmuje nie tylko wirtualizację serwerów, ale i desktopów, narzędzia do zarządzania całymi środowiskami, a także rozwiązania cloud computing. VMware radykalnie przekształca sektor IT w oparciu o technologie, dzięki którym firmy są bardziej prężne, wydajne i rentowne. Za pośrednictwem oprogramowania do wirtualizacji, profesjonalnych usług i solidnego ekosystemu ponad 55 000 partnerów, który zapewnia współpracę aplikacji, firma VMware upraszcza złożoność infrastruktury IT całego centrum danych.

NGE Polska posiada status VMware Enterprise Solution Provider, poparty licznymi kompetencjami w zakresie sprzedaży i wdrożeń infrastruktury teleinformatycznej opartej o rozwiązania wirtualizacyjne firmy VMware.

VMW__PARTNER_SOLUTION_PROVIDER_ENTVMware vSphere

vSphere jest hyperwizorem typu 1 (natywnym) będącym podstawą do budowy zwirtualizowanej infrastruktury zarówno serwerowej, jak i desktopowej. Jest to rdzeń rozwiązań VMware dostępny również w wersji bezpłatnej z ograniczoną funkcjonalnością. vSphere występuje w kilku edycjach różniących się funkcjonalnością. Porównanie poszczególnych edycji znajduje się tutaj. Dla klientów rozpoczynających swoja drogę z wirtualizacją dostępne są zestawy startowe pozwalająca na zmniejszenie startowych kosztów zakupu licencji bez uszczerbku na funkcjonalności. Opisy zawartości poszczególnych zestawów oraz ich ograniczenia znajdują się pod tym adresem. W przypadku koniecznej rozbudowy o kolejne maszyny wirtualne wystarczy dokupić odpowiednie licencje vSphere (vCenter Foundation pozwala na zarządzanie do 3 hostów, natomiast vCenter Essentials jest ściśle zintegrowane z dostępnym zestawem).

VMware vCenter Server

vCenter jest głównym produktem służącym do zarządzania infrastrukturą wirtualizacji serwerów. Pozwala on na centralne zarządzanie hostami i maszynami wirtualnymi oraz jest pojedynczym miejscem, z którego można monitorować cała infrastrukturę. vCenter ma możliwość rozszerzania swojej funkcjonalności poprzez dodatkowe wtyczki. Wtyczki te pozwalają na import danych z dodatkowych źródeł oraz pozwalają np. na szerszy wgląd w infrastrukturę fizyczną. Należy mieć na uwadze, że wiele ważnych funkcjonalności vSphere, jak vMotion czy High Availability wymaga do swego działania vCenter Server.

VMware vCenter Site Recovery Manager

SRM jest oprogramowaniem automatyzującym awaryjne odtwarzanie (DR – Disaster Recovery) bazującym na funkcjonalnościach zdalnej replikacji macierzy. Wspiera takie protokoły jak Fibre Channel, iSCSI czy NFS. Do działania SRM potrzebuje drugiego vCenter Serwera oraz jego funkcjonalności takich jak: Fault Tolerance czy Distributed Power Management.

VMware vCenter Converter

Narzędziem pozwalającym na migrację maszyn fizycznych do wirtualnych (P2V) jest darmowy VMware vCenter Converter. Konwersja polega na przekształceniu maszyny fizyczne do plików VMDK, które mogą zostać uruchomione w środowisku vSphere, ale i również w aplikacji VMware Player. Aplikacja konwertera pozwala również na migracje innych kompatybilnych maszyn do plików VMDK.

VMware Horizon

VMware Horizon jest oprogramowaniem do wirtualizacji stacji roboczych. Pozwala ono na przeniesienie systemu operacyjnego użytkownika, jego aplikacji i ustawień do maszyny wirtualnej, przechowywanej centralnie. Uruchomienie nowych maszyn dla klientów możliwe jest z jednego centralnego obrazu, a użytkownicy generują tylko pliki różnicowe. Komunikacja użytkownika z jego wirtualnym desktopem odbywa się za pomocą protokołu PC-over-IP bądź protokołu RDP.

VMware ThinApp

Rozwiązanie ThinApp służy do wyekstrahowania aplikacji z systemu operacyjnego i przekształcenia jej w pojedynczy plik wykonywalny. Minimalna infrastruktura ThinApp wymaga 3 maszyn wirtualnych: jednej do instalacji i uruchomienia ThinApp, drugiej do uruchomienia bazowego systemu operacyjnego, a trzeciej do uruchomienia zwirtualizowanej aplikacji.

VMware Workstation Player

VMware Workstation Player jest darmową aplikacją pozwalającą na tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Linux. Wirtualizacja ta może być wykorzystywana do uruchamiania niekompatybilnego oprogramowania z bazowym OS, testowania poprawek czy w ogólności testowania systemów operacyjnych i aplikacji.


powrót do strony głównej