Commvault


Oprogramowanie Commvault integruje w ramach jednego, spójnego ekosystemu funkcjonalności systemu backupowego, archiwum oraz systemu zarządzania danymi.

Backup, archiwizacja, dane, dostęp, retencja, storage, taśmy, polityki, analityka, kopie urządzeń mobilnych, kopie maszyn wirtualnych, kopie maszyn fizycznych, odtwarzanie, testowanie, replikacja danych – to tylko część pojęć związanych z formami zabezpieczenia danych użytkownika. Gromadzone w systemach informatycznych dane firm i użytkowników, są jednym z nielicznych elementów świata IT, który nigdy nie straci na ważności. Wolumen informacji powiększa się na przestrzeni czasu i to wprost proporcjonalnie do prędkości ich przesyłu i dostępności.

Podczas gdy utrata lub awaria danego elementu infrastruktury sieciowej, bądź serwerowej, skutkuje „jedynie” niedostępnością usług bazujących na tych elementach, utrata danych jest znacznie poważniejszym  zdarzeniem. Dane są tym, co jest niezbędne do funkcjonowania każdej firmy, instytucji czy organizacji – muszą być zawsze dostępne. Ich utrata jest najgorszym zdarzeniem w systemie IT. Producenci dokładają starań, aby urządzenia wykorzystywane w systemach IT zapewniały możliwie największą dostępność i redukowały ryzyko utraty danych. Jednak samo zabezpieczenie sprzętowe nie uchroni danych przed ich uszkodzeniem lub utratą w wyniku błędów aplikacji lub błędu człowieka.

Przyrastająca ilość danych w połączeniu z politykami kopii zapasowych oraz retencji danych w archiwach sprawia, że zarządzanie taką ilością danych staje się mocno utrudnione. Proces komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli dołączyć jeszcze aplikacje, odpowiedzialne za wykonanie kopii różnego rodzaju (maszyny wirtualne, bazy danych, systemy operacyjne) oraz różne metodyki udostępniania danych archiwalnych. Gdy do tego wszystkiego dodamy jeszcze środowisko zapasowe, leżące w innej lokalizacji geograficznej, należy się zastanowić nad optymalizacją procesu backupu, archiwizacji oraz udostępniania danych. Środowiska oparte o rozwiązania wielu producentów siłą rzeczy mają sumę ograniczeń wszystkich aplikacji, wiele konsol do zarządzania nimi oraz rozproszone między personel kompetencje.

Oprogramowanie Commvault (dawniej: Commvault Simpana) od samego początku zostało zaprojektowane z myślą o realizacji wielu funkcjonalności w ramach jednego oprogramowania. Takie podejście pozwoliło zachować wysoką spójność działania wszystkich funkcjonalności oprogramowania w stosunku do aplikacji, gdzie poszczególne funkcje czy aplikacje były ze sobą stopniowo integrowane. Konsola Commvault umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami dostępnymi w ramach aplikacji.

Jeden, wspólny dla wszystkich danych przechowywanych, ContentStore sprawia, że Commvault zarządza danymi w spójny, bezpieczny i łatwo konfigurowalny sposób. Dodatkowo, zastosowanie deduplikacji generacji czwartej, redukuje ilość danych przesyłanych do systemu Commvault oraz objętość tych danych składowanych w ContentStore, redukując tym samym wymagania dotyczące powierzchni na składowanie danych.

powrót do strony głównej