QNAP


Dla czego NAS?

Macierze dyskowe są rozwiązaniem dojrzałym, wydajnym i dostępnym dla użytkowników od bardzo długiego czasu. Macierz dyskowa jest synonimem wydajności i niezawodności, przy czym jest rozwiązaniem relatywnie drogim. W dobie zwiększającej się ilości przechowywanych danych, rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie dyskowe do składowania danych. Do niedawna powierzchnia macierzy była wystarczająca do przechowywania wszystkich firmowych danych wraz z kopiami bezpieczeństwa. Dzisiaj, przy dynamicznym przyroście ilości danych, utrzymywanie ich na macierzach dyskowych staje się coraz droższe, gdyż zapewnienie szybkości dostępu do danych kosztuje i ogranicza pojemność macierzy. Postępująca wirtualizacja sprawia, że zapotrzebowanie na powierzchnie dyskowe jest jeszcze większe, sprawiając, że szybkie powierzchnie dyskowe są utylizowane pod środowiska wirtualne, co powoduje dalszy przyrost kosztów użytkowania macierzy dyskowych.

W jaki więc sposób można optymalizować koszty składowania danych bez redukcji ich objętości oraz bez utraty wydajności?

Np. poprzez odpowiednią dywersyfikację danych na różne rodzaje powierzchni dyskowych:

– Dane wymagające szybkiego dostępu (np. bazy danych, maszyny wirtualne, itd.) powinny znajdować się na macierzach,

– Dane o długim czasie przechowywania i nie wymagające szybkiego dostępu np. na urządzeniach typu NAS.

Sieciowe systemy dyskowe (NAS – Network Attached Storage) są dostępne na rynku od wielu lat. Jeszcze niedawno miały opinię urządzeń o dużej pojemności ale bardzo wolnych (o długim czasie dostępu i małej prędkości transferu, interfejsach 1Gbit), co sprawiało, że nie były one stosowane w większości środowisk produkcyjnych, a jedynie do mało istotnych zastosowań lub wolnych backupów. Okres ostatnich kilku lat to dynamiczny rozwój urządzeń NAS. Otrzymują one coraz wydajniejsze procesory, kontrolery dyskowe, a obsługujące je systemy są stabilne i wyposażane są w niezliczoną ilość dodatków i aplikacji, niedostępnych w środowiskach macierzowych.

Przełomem, który zlikwidował przepaść i wydajnościowo wyniósł urządzenia NAS do punktu, gdzie zaczynają się macierze było zastosowanie dysków SSD.

Zastosowanie lepszych procesorów i kontrolerów bardzo mocno podniosło wydajność NAS-ów.  Mechanizmy RAID jak i redundantne kontrolery również pozwoliły  na podniesienie poziomu niezawodności, który to zbliżył się do tych zapewnianych przez macierze.

W ostatnich czasach NAS stał się już na tyle bezpieczną , niezawodną i szybką technologią, że coraz częściej jest implementowany w środowiskach produkcyjnych.

Niezaprzeczalną przewagą NAS-ów jest cena, która jest znacznie niższa niż rozwiązania macierzowe.

Stosunek parametrów do ceny przy NAS-ach jest bardzo korzystny i sprawia, że NAS-y są coraz częściej podstawowymi systemami dyskowymi w małych i średnich a pomocniczymi w dużych środowiskach IT.

Przy dużej ilości składowanych danych, do których dostęp jest sporadyczny oraz nie są wymagane wysokie przepływności, NAS-y zapewniają optymalne kosztowo rozwiązania: od liczonych w pojedynczych terabajtach składowanych plików czy backupów  – po środowiska liczące setki terabajtów, utrzymujące kilkadziesiąt maszyn wirtualnych, udostępniających pliki i przechowujących backupy.

 

powrót do strony głównej