Switching w ofercie Ruckus Networks

Rodzina przełączników o stałej obudowie Ruckus Networks ICX współpracuje ze sobą, aby ułatwić konfigurację i zarządzanie siecią, zwiększyć bezpieczeństwo Twojej infrastruktury, zminimalizować rozwiązywanie problemów i ułatwić aktualizacje. Elastyczna architektura, charakteryzująca się niskimi opóźnieniami, zapewnia doskonałą przepustowość w przypadku nawet najbardziej wymagających aplikacji.
Przełączniki ICX bezproblemowo współpracują z bezprzewodowymi punktami dostępowymi Ruckus Networks oraz kontrolerami sieciowymi SmartZone i Ruckus Cloud, zapewniając tym samym wydajne, ekonomiczne i ujednolicone rozwiązanie do dostępu przewodowego i bezprzewodowego.

• Więcej o przełącznikach w ofercie Ruckus Networks

 

SmartZone

Kontrolery sieciowe Ruckus SmartZone zapewniają ujednolicone zarządzanie przewodowe i bezprzewodowe średnim i dużym przedsiębiorstwom, a także dostawcom usług zarządzanych. Kontrolery te, zasilane przez system operacyjny SmartZone, można wdrożyć jako urządzenie fizyczne lub wirtualne, w zależności od architektury sieci i potrzeb Twojej firmy. Ponadto można je skalować, aby sprostać wymaganiom największych organizacji.
Ruckus SmartZone pozwala na:
Udostępnianie bezdotykowe
Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego
Dostęp jednym kliknięciem do dowolnego punktu dostępowego lub kontrolera we wszystkich klastrach
Możliwość zapewnienia pracownikom i gościom łatwego i bezpiecznego dostępu do sieci

• Więcej o Ruckus SmartZone

 

 

powrót do strony głównej