Network Management w ofercie Palo Alto Networks

Panorama jest systemem centralnego zarządzania wieloma urządzeniami Palo Alto z poziomu pojedynczej konsoli graficznej. System ten zapewnia monitoring, analizę zdarzeń oraz spójną konfigurację polityk bezpieczeństwa. Dostępny jest w formie appliance oraz maszyny wirtualnej.

powrót do strony głównej