Wireless w ofercie Meru Networks

Mobile Flex

System Meru Networks opiera się na zintegrowanej bezprzewodowej architekturze MobileFlex, która daje możliwość wyboru i kontroli, które są potrzebne do rozwiązania w przypadku drastycznego zapotrzebowanie na pojemność i przepustowość. Dodatkowo, Meru wprowadza pojęcie kontekstowych warstw aplikacji Context-aware Application Layers (CAL), gdzie aplikacje o znaczeniu krytycznym mogą być izolowane w celu utrzymania bezpieczeństwa i wydajności, poświęcając kanał RF.

Meru Mobile Flex

 

Punkty dostępowe

Punkty dostępowe Meru Networks, charakteryzują się wysoka pojemnością. Doskonale sprawdzają się w obszarach o dużym zagęszczeniu, gdzie wymagana jest duża wydajność oraz wykorzystywane są aplikacje czasu rzeczywistego np. VoIP, gdzie do AP podłącza się wielu użytkowników. Punkty dostępowe Meru możemy pozycjonować w zależności od środowiska, w którym chcemy je uruchomić.

Kontrolery:

Kontrolery Meru Netowrks oparte na System Director, dostarczają inteligentne sterowanie siecią. Składają się z pięciu elementów oprogramowania, z których każdy pełni krytyczną funkcję bezprzewodowej sieci LAN.

Air Traffic Control

W konwencjonalnych sieciach bezprzewodowych, szybkość sieci uzależniona jest on najwolniejszego ruchu. W Meru Networks funkcja ATC zapewnia zarządzanie transmisją, na podstawie alokacji czasu po równo każdemu klientowi, dając klientom możliwość optymalnej wydajność uzależnionej od wykorzystywanego urządzenia. Dzięki czemu zapobiega wysyceniu interfejsu radiowego, zwiększa wydajność oraz dostarcza pełnej mobilności urządzeń.

Airtime Fairness

Każdy z użytkowników sieci bezprzewodowej otrzymuje ten sam okres czasu dostępu do medium transmisyjnego zapewniając odpowiednią wydajność użytkownikom.

Virtual Cell

W odróżnieniu do tradycyjnych sieci bezprzewodowych, gdzie punkty dostępowe nadają na różnych kanałach, Meru dostarcza użytkownikom zwirtualizowaną sieć opartą na jednym kanale. Polega to na zarządzaniu połączeniami sieciowymi z najlepszymi punktami dostępowymi . Zwirtualizowana architektura sieci WLAN efektywnie zarządza interferencjami wspólnokanałowymi .

Virtual Port

Wirtualne sieci WLAN definiują konkretne potrzeby każdego urządzenia bezprzewodowego oraz inteligentne metody rozdzielania zasobów w sieci. W tradycyjnych sieciach bezprzewodowych, każde urządzenie rywalizuje o dostęp do zasobów. Meru eliminuje problem wykorzystując wirtualny port, który daje każdemu urządzeniu dedykowane łącze, bez względu na to gdzie znajduje się urządzenie.

Channel Layering

Wdrożenie kilku, niezależnych kanałów częstotliwościowych gwałtownie zwiększa pojemność sieci bezprzewodowej, dostarczając tym samym dodatkowe pokrycie radiowe dla pełnej dostępności usług lub automatycznego balansowania obciążenia.
Meru Channel Layering pozwala zastosowanie kilku wirtualnych komórek wykorzystujących różne kanały częstotliwościowe pracujące na tym samym obszarze. Zasada działania jest podobna do przełączników sieciowych pracujących w formie stosu, gdzie każda dodatkowa warstwa zwiększa pojemność sieci.

Software:

Meru Networks oferuje kompletne narzędzia do zarządzania wirtualnymi sieciami WLAN, od zaawansowanych aplikacji do zarządzania siecią WLAN, do pełnego zarządzania bezpieczeństwem dostępu dla gości oraz urządzeń BYOD.

Meru Connect jest to platforma dla klientów gościnnych oraz urządzeń pracowników. Wykorzystanie tego narzędzia redukuje nakład pracy pracowników IT oraz zapewnia bezproblemową pracę użytkowników końcowych.

  • zautomatyzowany dostęp do sieci dla gości i pracowników
  • wsparcie dla istniejącej infrastruktury sieci oraz dla każdego urządzenia klienta
  • zabezpieczenie sieci wykorzystując uwierzytelnianie oraz szyfrowanie
  • zapewnienie odpowiedniego monitoringu aktywności oraz raportowania

Meru E(z)RF wireless network management to platforma, która umożliwia łatwe zarządzanie oraz identyfikacje zdarzeń zanim wystąpią problemy w sieci. Ponadto daje to możliwość łatwego monitoringu oraz raportowania zdarzeń sieci bezprzewodowej.

Service Assurance Manager

Platforma, która umożliwia monitorowanie wydajności sieci oraz pozwala na predykcyjną diagnostykę. SAM zapewnia szczegółową widoczność działania sieci, bez potrzeby wysyłania obsługi technicznej do odległych miejsc.

Spectrum Manager

Spectrum Manager umożliwia detekcję oraz klasyfikację źródeł interferencji , który pozwala zapewnić optymalne wykorzystanie widma oraz wysoki poziom usług. Dane są zbierane z punktów dostępowych zawierających spectrum analyzer np. AP433is, gdzie jeden z 3 modułów radiowych jest dedykowany do funkcji analizatora widma. Platforma umożliwia łagodzenie powstałych problemów z działaniem sieci bezprzewodowej poprzez usunięcie lub korekcję urządzeń pracujących wokół zakłóceń radiowych. Graficzny interfejs pozwala wyświetlić niezbędne informacje oraz wyświetlać raporty dotyczących zachowania widma częstotliwościowego.

powrót do strony głównej