Wireless w ofercie Extreme Networks

ExtremeWireless (dawniej: IdentiFi) to rozwiązanie zapewniające użytkownikom jakość pracy z Wi-Fi porównywalną z siecią bezprzewodową. Punkty dostępowe ExtremeWireless to pełna gama urządzeń opracowanych specjalnie dla edukacji, opieki zdrowotnej, czy dużych obiektów użyteczności publicznej. Producent oferuje unikalne na rynku rozwiązanie, które w ramach jednego SSID jednocześnie obsługuje technologie transmisji bridge@AP, bridge@controller i route@controller. ExtremeWireless to możliwość pracy z dużą liczbą użytkowników, obsługa aplikacji wykorzystujących protokół Bonjour, optymalizacja dróg transmisji, oparta na rolach QoS i pełna kontrola dostępu. Airtime Fairness, funkcje równoważenia obciążenia, preferencji i sterowania pasmem radiowym maksymalizują efektywność i przepustowość urządzeń. Punkty dostępowe ExtremeWireless sprawdzają się w pracy wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w wymagających środowiskach przemysłowych, łącząc skalowalność z elastycznością konfiguracji, zarządzaniem pasmem i analizą widma radiowego.

Kontrolery sieci bezprzewodowych ExtremeWireless mogą być urządzeniami fizycznymi lub wirtualnymi, pozwalają na elastyczne zarządzanie z poziomu kontrolera lub platformy ExtremeControl, wszystkimi lub wybranymi punktami dostępowymi, niezależnie od ich położenia geograficznego. Zapewniają oparte na rolach narzędzia do kontroli użytkowników, urządzeń bezprzewodowych i aplikacji działających w sieciach Wi-Fi. Oferują sprzętowe przyspieszenie szyfrowania oraz optymalizację konwergencji danych (głos,wideo w jakości HD i dane).

ExtremeWireless Radar zapewnia bezpieczeństwo sieci Wi-Fi i analizę widma radiowego, wykrywanie urządzeń zakłócających pracę sieci bezprzewodowych, w pełni integruje się z platformą do zarządzania NetSightRadar oferuje dwa różne tryby oceny luk w zabezpieczeniach, możliwe jest skanowanie sieci  przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do usług WLAN na danym kanale lub zapewnienie najwyższego poziomu ochrony poprzez aktywację trybu Guarian Mode (wybrane punkty dostępowe będą pracować jako sensory skanując każdy kanał radiowy).

powrót do strony głównej