Security w ofercie Palo Alto Networks

Palo Alto

Innowacyjny firewall następnej generacji rozszerzający funkcjonalność tradycyjnego firewalla o takie technologie jak App-ID, User-ID czy Content-ID. Urządzenie to doskonale rozpoznaje użytkowników oraz aplikacje dzięki czemu wszystkie reguły firewalla mogą być wzbogacone o te właśnie informacje. Możliwości firewalla można rozszerzyć o m.in. IPS, ochronę przed malware (w tym 0-day), filtrowanie stron WWW oraz kontrolę urządzeń mobilnych. Firewall dostępny jest w formie appliance oraz w formie maszyny wirtualnej.

Advanced Endpoint Protection

Advanced Endpoint Protection jest dodatkową usługą umożliwiającą ochronę urządzeń końcowych przed atakami 0-day. Korzystanie z tego rozwiązania w połączeniu z firewallem następnej generacji Palo Alto zapewnia najwyższy poziom ochrony sieci firmowej tak z zewnątrz jak i z wewnątrz sieci.

powrót do strony głównej