Security w ofercie Check Point

Check Point jest globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Początkowo Check Point miał w ofercie tylko zaporę FireWall-1. Obecnie produkty firmy zabezpieczają przed wieloma zagrożeniami występującymi w sieciach. Oferta Check Point obejmuje ochronę klientów końcowych, serwerów oraz sieci. Rozwiązania są wysoko skalowalne, oferta skierowana jest do wszystkich klientów – od indywidualnych, poprzez sieci korporacyjne, do operatorów.

Security Gateways

Check Point Security Gateways to kompleksowe i elastyczne rozwiązania. Produkty występują w postaci wyspecjalizowanych urządzeń oraz modułów oprogramowania. Dzięki takiemu podziałowi rozwiązania można dopasować do każdych potrzeb i budżetu.

Security Gateway Virtual Edition

Rozwiązanie przeznaczone do ochrony wirtualnych środowisk. Głównym zadaniem wirtualnego gatewaya jest analiza ruchu przechodzącego pomiędzy wirtualnymi systemami.

Next Generation Appliances

Next Generation Appliances to oferta urządzeń firewall następnej generacji w ofercie Checkpoint. W zależności od wybranej opcji, firewall specjalizuje się w różnych obszarach bezpieczeństwa.

Integrated Appliance Solutions (IAS)

Platforma sprzętowa przeznaczona do konfiguracji według potrzeb klienta. Moduły bezpieczeństwa są instalowane zależnie od potrzeb (środowiska, w którym ma pracować platforma IAS).

Smart-1 Appliances

Dedykowane rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem. Umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem sieci, IPS oraz klientów końcowych.

Small business and branch office

Kategoria SMB oferuje bogatą paletę urządzeń przeznaczonych do mały i średnich organizacji. Produkty te to rozwiązanie UTM posiadające zintegrowany Firewall, IPS, VPN, NAC, URL Filtering, Anti-malware.

DDoS Protector

Rozwiązanie oferujące ochronę przed atakami DDoS, tak wolumetrycznymi, jak i atakami typu low-and-slow.

Check Point Software Blade Architecture

Moduły oprogramowania Check Point. Dla zarządzania bezpieczeństwem istnieje wiele gotowych konfiguracji modułów zarządzania.

Endpoint Security

Produkty Endpoint Security zapewniają bezpieczeństwo Klientom końcowym. Bezpieczeństwo realizowane jest poprzez szyfrowanie zawartości dysków, wykrywanie i usuwanie wirusów, kontrolę nad uruchamianymi programami, firewall i inne. Wszystkie rozwiązania, ich konfiguracje, polityki mogą być zarządzane centralnie, co znacznie zmniejsza czas ich wdrożenia oraz ułatwia administrację.

 Check Point Full Disk Encryption

Rozwiązanie oferowane jest w postaci oprogramowania. Obejmuje między innymi szyfrowanie zawartości dysków i uwierzytelnianie.

Check Point Media Encryption

Rozwiązanie używane do wymuszania szyfrowania mediów u Klientów końcowych. Np. danych na pamięciach przenośnych USB, płytach CD, DVD itp.

Anti-Malware & Program Control

Oprogramowanie wykrywa i usuwa wirusy, programy szpiegujące, keylogger-y, trojan-y oraz rootkit-y. Program Control pozwala na uruchamianie tylko zatwierdzonych programów.

Firewall & Compliance Check

Rozwiązanie umożliwia używanie firewall-a na stacjach klienckich. Compliance Check sprawdza zgodność polityki na stacji klienckiej z polityką organizacji.

Remote Access VPN Software Blade

Rozwiązanie umożliwia użytkownikom zdalny, bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych. Użytkownicy przed podłączeniem do sieci są skanowani np. w poszukiwaniu wirusów. Możliwa jest również kontrola oprogramowania np. sprawdzenie wersji systemu.

Mobile Access

Rozwiązanie umożliwia bezpieczny, zdalny dostęp poprzez Internet do zasobów firmowych – poczty, kalendarzy, kontaktów i aplikacji. Dostęp jest możliwy z komputerów klasy PC jak i smartphone’ów.

Check Point Capsule

Rozwiązanie zabezpieczające urządzenia mobilne umożliwiające na separację danych firmowych od danych prywatnych.

powrót do strony głównej