COMMVAULT W KILKU PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


CZY JEDEN SYSTEM MOŻE WSZYSTKO ROBIĆ DOBRZE, A NAWET BARDZO DOBRZE?

Jeszcze do niedawna system backupowy robił wyłącznie backupy. Co więcej, system ten wykonywał wyłącznie backupy samych serwerów. Aplikacje miały swoje narzędzia do backupu, laptopy swoje itd. W międzyczasie wirtualizacja zmieniła oblicze IT jak i sposób wykonywania backupów. Zagrożenia związane z utratą danych spowodowaną np. atakiem ransomware podniosło backup danych ze stacji roboczych niemal do poziomu tego z serwerów.

aktualnosci_CV_q&a3

Commvault jest narzędziem zaprojektowanym i napisanym od samego początku tak, aby obsługiwać wszystkie aspekty backupu – niezależnie od źródła pochodzenia danych: aplikacji, baz danych, systemów, środowisk wirtualnych, stacji roboczych na urządzeniach mobilnych skończywszy. Commvault posiada agentów do backupu wiodących komercyjnych i darmowych baz danych, Active Directory, Exchange itd. oraz do środowisk wirtualnych.

Inni producenci metodą akwizycji włączali do swojego portfolio produkty pozwalające na realizację backupów w poszczególnych obszarach. Ale takie podejście niesie ze sobą kilka zagrożeń m.in.:  odmienne filozofie każdego z produktów, integrację tych produktów, tak aby wygodnie się nimi zarządzało z jednego panelu i żeby były one świadome – co robią pozostałe systemy. Niektóre systemy wymagają dedykowanych rozwiązań sprzętowych. Commvault jako system monolityczny, niezależny od platformy sprzętowej – jest wolny od tych zagrożeń.

Naturalnie nasuwa się pytanie – czy jeden system może wszystko robić dobrze, a nawet bardzo dobrze?

Odpowiedzi pojedynczych osób mogą być subiektywne. Uogólnienie daje jakiś pogląd na jakość produktu i zadowolenie użytkujących go klientów. Gartner rokrocznie zadaje sekwencję pytań managerom i specjalistom z całego świata na temat poszczególnych obszarów IT i na podstawie odpowiedzi umieszcza producentów rozwiązań  w odpowiednim miejscu w tzw. Kwadracie Gartnera.

Commvault od wielu lat jest notowany w najwyżej ocenianym kwadracie, a na przestrzeni ostatnich 2-3 lat wysunął się na prowadzenie – zostając niekwestionowanym liderem. Jednym zdaniem: to, co robi, robi najlepiej ze wszystkich i Klienci to doceniają.

CZY SYSTEM DO BACKUPU ROBI WYŁĄCZNIE BACKUPY?

Do niedawna podział był jasny – backupy jako byty krótkoterminowe były poddawane dużej retencji. Dane czy backupy były archiwizowane np. na taśmach, w postaci która do dostania się do danych wymagała odtworzenia danych czy backupu w środowisku źródłowym lub jego substytucie.

Znakiem naszych czasów są dane, szybki dostęp do danych i możliwość zmiany tych danych (regulacje prawne). Backupy nie są danymi łatwo dostępnymi, a o zmianie ich zawartości do niedawna można było jedynie pomyśleć.

A gdyby backup uczynić danymi, które się składuje, można dowolnie przeszukiwać i zmieniać, nie zmieniając ich użyteczności po odtworzeniu w środowisku źródłowym?

Commvault nie jest typowym systemem backupowym (jak niektóre osoby mogą go jeszcze kategoryzować). Jest systemem do  backupu i archiwizacji danych.

CO TO OZNACZA?

Oznacza to, że Commvault wykonuje backupy jak system backupowy, ale dane są w nim przechowywane jak w systemie do archiwizacji – i mamy do nich natychmiastowy dostęp (przy zachowaniu separacji pomiędzy backupami). Commvault łącząc te dwa obszary niesamowicie ułatwił proces zarządzania danymi o dużej retencji (backupach) i danymi statycznymi (archiwum).

Dzisiejsze oczekiwania dotyczące rozwiązań stawiają poprzeczkę oczekiwań przed systemami backupowymi bardzo wysoko. Dzisiaj system nie może już robić jednej rzeczy – musi być kombajnem realizującym wiele pokrewnych i zależnych od siebie czynności, a w tym wypadku nie może wykonywać wyłącznie backupów – rynek oczekuje znacznie więcej.

ILE Z DANYCH DO BACKUPU JEST W BACKUPIE?

Naturalnym działaniem każdego systemu backupowego była kompresja danych –  w celu zaoszczędzenia miejsca. Commvault wykonuje nie tylko kompresję ale także deduplikację danych, co powoduje dalsze znaczne zmniejszenie objętości dyskowej przechowywanych danych. Dzięki świadomości danych przechowywanych w jednym, spójnym repozytorium Commvault usuwa duplikaty plików, co pozwala na zwiększenie stopnia upakowania danych w repozytorium.  W przypadku danych powtarzalnych np. takich jak wielokrotne kopie systemów operacyjnych czy maszyn wirtualnych stopień redukcji danych przekracza 50% – co przy odpowiedniej retencji danych daje się przełożyć na realne oszczędności w zakupie kolejnych powierzchni dyskowych. Wbudowana deduplikacja nie wymaga dedykowanych, sprzętowych akceleratorów i może być realizowana zarówno na celu, jak i na źródle danych. Deduplikacja na źródle danych nieznacznie zwiększa obciążenie procesora, natomiast pozwala zaoszczędzić pasmo sieciowe utylizowane podczas backupu – co z kolei pozwala na realizację backupów urządzeń w lokalizacjach o słabych łączach czy mobilnych komputerach (via VPN).

CZY SZUKANIE IGŁY W STOGU SIANA JEST PROSTE?

Dane backupów zmieniają się na przestrzeni czasu i kolejne backupy zawsze odzwierciedlają aktualny stan tych danych. Ale co z danymi czy backupami, które zostały zarchiwizowane i są statyczne? Co jeżeli chcemy przeszukać backupy lub archiwa i pozyskać informacje o zawartych tam plikach ich wersjach, właściwościach czy ich zawartości?  Do niedawna trzeba było każdy backup odtworzyć a następnie wyszukać w nim pliki lub dane. Commvault umożliwia przeszukanie repozytorium danych (będące wspólnym repozytoriom backupowo-archiwalnym) i wskaże szukane pliki lub dane. W przypadkach większości dokumentów i plików tekstowych Commvault może indeksować zawartość tych plików, co znacznie ułatwia wyszukiwanie konkretnych informacji. Opcje przeszukiwania zasobów znacznie redukują nakłady potrzebne na znalezienie szukanych informacji – granularnie można odzyskać np. pojedyncze pliki lub pliki zawierające określone dane – zamiast cały backup.

Przeszukiwanie jest również coraz częściej wymaganą funkcjonalnością z uwagi na tzw. Compliance – czyli wszędzie tam, gdzie pracownicy działów bezpieczeństwa żądają informacji, kto dysponował jakim plikiem czy szukają określonych zawartości w plikach danych użytkowników. Commvault umożliwia również przeszukiwanie zawartości serwerów, baz danych lub stacji roboczych, będących źródłem danych do backupu.

CO MA BACKUP DO MACIERZY?

Oczywistym wydaje się, że repozytorium danych jest na macierzy, dane źródłowe najczęściej również są przechowywane na macierzy. Wykonywanie backupu utylizuje również macierz i kosztuje czas, w zależności od wydajności i utylizacji macierzy.  Czy można skrócić czas niedostępności systemu lub danych podczas backupu? Czy można robić backupy w trakcie największego, produkcyjnego obciążenia systemów? Odpowiedź brzmi TAK.

Oprogramowanie Commvault integruje się z wszystkimi macierzami wiodących producentów, oraz zdecydowaną większością pozostałych dostawców technologii macierzowych. Integracja jest tak ścisła, że pozwala wykonywać kopie migawkowe z użyciem mechanizmów macierzowych, następnie montowanie tych migawek i wykonywanie backupu z tych migawek – a to wszystko przy spójnych danych. Tym samym możliwe jest wykonywanie wielu backupów systemów produkcyjnych w ciągu dnia – bez zatrzymywania kluczowych aplikacji.

Integracja Commvaulta z macierzami pozwala również zarządzać migawkami w wielu lokalizacjach i np. w systemach krytycznych, wykonywać backup z replik danych na innych macierzach tak, aby nie obciążać macierzy produkcyjnej.

Inną właściwością Commvaulta jest możliwość zarządzania danymi niemalże na każdym podpiętym zasobie np. na zasobach z macierzy i NAS-ów, zarówno po FC jak i iSCSI, udziale sieciowym. Tym samym Commvault może zarządzać replikacją backupów pomiędzy różnymi urządzeniami w różnych lokalizacjach.

WIRTUALNE DANE W FIZYCZNYM BACKUPIE (VM-KI)?

Chyba nie ma już zasobów IT, w których nie byłaby wykorzystywana wirtualizacja. Tym samym wykonywanie backupów maszyn wirtualnych jest jedną z kluczowych funkcjonalności systemów backupowych. Są narzędzia dedykowane środowiskom wirtualnym, ale tu dotykamy wcześniej przywołanego problemu używania wielu narzędzi w jednym środowisku IT. Commvault będąc strategicznym partnerem Vmware i Microsoft natywnie wspiera wykonywanie backupów w tych środowiskach w trybie bezklientowym. Idąc dalej – nie trzeba odtwarzać backupów całych maszyn wirtualnych. Commvault umożliwia odtwarzanie pojedynczych plików z backupowanych środowisk wirtualnych. Integracja Commvaulta ze środowiskami wirtualnymi daje możliwości znacznie wykraczające poza funkcjonalności realizacji backupu m.in. np. wykrywanie nowych maszyn wirtualnych i automatyczne przypisywanie polityk backupowych.

BACKUP W CHMURACH?

Postępujący proces migracji danych i zasobów IT z fizycznych Data Center do chmury publicznej sprawił, że Commvault jest w stanie wykonać backupy do chmury, w chmurze, pomiędzy chmurami jak i z chmury do środowiska fizycznego.  Niskie koszty przechowywania danych w chmurach sprawiają, że firmy jako uzupełnienie lub zamiast napędów taśmowych a nawet lokalizacji zapasowych, wybierają infrastrukturę i przestrzenie dyskowe, dostępne u dostawców chmur. Commvault od samego początku współpracował z dostawcami chmur przy udostępnieniu tego rodzaju usługi i jest dojrzałym dostawcą technologii integrującej świat fizycznego IT z tym chmurowym. Firmy wielooddziałowe o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowe coraz częściej wykorzystują chmurę jako medium do spięcia swoich lokalizacji. W ten trend Commvault wpisuje się bardzo dobrze, gdyż jednostka zarządzająca może być zlokalizowana w chmurze (we własnej chmurowej infrastrukturze lub w modelu SaaS) a backupowane serwery czy stacje robocze będą zlokalizowane w oddziałach.

CO MA RODO DO BACKUPU?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele. To nieco mylne podejście.  Jednym z wymagań RODO jest prawo do bycia zapomnianym. Jak sprawić, że osoba składająca taki wniosek zostanie rzeczywiście „zapomniana” we wszystkich backupach i archiwach z uwzględnieniem retencji backupów i danych archiwalnych?

Commvault dzięki możliwości wyszukiwania plików i danych w przechowywanym repozytorium umożliwia wyszukanie określonych plików i dokumentów, zawierających dane osobowe, które można następnie usunąć lub poddać procedurze anonimizacji.

Innym aspektem jest dostęp do danych. Commvault umożliwia szyfrowanie i ścisłą granulację dostępów do przechowywanych danych – do tego stopnia, że do danych może się dostać wyłącznie osoba uprawniona (nawet administrator w systemie nie ma dostępu do danych tak zabezpieczonych – bez autoryzacji użytkownika).

BACKUP A RANSOMWARE?

Na pozór wydaje się, że jedno z drugim nie ma dużo wspólnego. A jednak jest inaczej. Jak stacje robocze dotknie plaga ransomware – to pierwszym krokiem w odzyskaniu danych będzie odtworzenie backupu plików  czy całego komputera. Przemyślana polityka retencji backupów, uzupełniona o deduplikację sprawia, że dane użytkowników mogą mieć wydłużony czas retencji, nie zajmując przy tym wiele więcej miejsca. Im dłuższy czas retencji, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania danych nie zaszyfrowanych przez ransomware. Oczywiście przy danych szybkozmiennych nie będą one tak aktualne, jak z ostatnich  kopii. Może to i irracjonalne, ale powyższe uświadamia, że system backupowy jest jednym z ważnych narzędzi minimalizujących skutki ataku ransomware.

DOSTĘP DO SWOICH DANYCH BEZ KOMPUTERA?

Jedną z ciekawszych funkcjonalności systemu Commvault jest możliwość udostępnienia danych użytkownika z backupu. Użytkownik może się dostać do plików przez przeglądarkę jak i przez klienta na urządzeniu mobilnym. W przypadku awarii komputera można w ten sposób kontynuować pracę na innym urządzeniu (jak np. kopia systemu nie zostanie odtworzona w środowisku wirtualnym).

Innym zastosowaniem jest dostęp do danych w miejscach, gdzie jest wymagany dostęp do komputera różnych instytucji, a właściciel komputera nie chce się dzielić informacjiami przechowanymi w plikach.

powrót do strony głównej

Aktualności:

NOWY PRODUCENT W OFERCIE NGE POLSKA
30 czerwca 2023
NOWE ROZWIĄZANIA W PORTFOLIO NGE POLSKA
16 lutego 2022
-> MIST AI TO NIE TYLKO SIECI BEZPRZEWODOWE
17 stycznia 2022
NOWE PRODUKTY W PORTFOLIO NGE POLSKA
24 września 2020
-> DUŻE CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH
4 sierpnia 2020
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI MOBILNYMI ZA DARMO!
27 kwietnia 2020
PRISMA ACCESS – NIE TYLKO NA TRUDNE CZASY
9 kwietnia 2020
VPN – CZYM JEST i CZY JEST MI POTRZEBNY?
12 marca 2020
NGE POLSKA ZŁOTYM PARTNEREM AXENCE
19 lutego 2020
NGE POLSKA OFICJALNYM PARTNEREM NAKIVO
30 lipca 2019
ZAPYTANIA DNS POD PARASOLEM CISCO
27 czerwca 2019
O WI-FI POD KONTROLĄ, BEZ KONTROLI
28 marca 2019
COMMVAULT – SMAKI I SMACZKI…
14 lutego 2019
VMWARE vSPHERE 6.7, CZYLI TAŃCZĄCY Z WI(RTUA)LKAMI*
25 stycznia 2019
JAK USŁYSZEĆ TO, CO NAPRAWDĘ ISTOTNE?
6 grudnia 2018
SPOTKAJMY SIĘ W WIŚLE NA KONFERENCJI SIwE’18
14 listopada 2018
UPRASZCZAMY BEZPIECZEŃSTWO
12 lipca 2018
NGE POLSKA OFICJALNYM PARTNEREM SPLUNK
2 lipca 2018
COMMVAULT W KILKU PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
12 kwietnia 2018
BEZPIECZNY DOSTĘP DO SIECI ZAPRASZAMY – WARSZTATY
14 lutego 2018
Palo Alto Networks TRAPS – EXPLOITY w PUŁAPCE
2 listopada 2017
CISCO UMBRELLA + INVESTIGATE w pytaniach i odpowiedziach
10 października 2017
SDSN i BEZPIECZEŃSTWO SIECI ZAPRASZAMY na WARSZTATY
6 października 2017
GDPR a rozwiązania CISCO KONFERENCJA w OLSZTYNIE
12 września 2017
JUNOS IN ONE DAY ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
8 września 2017
EXABEAM – ZNACZNIE więcej niż SIEM
14 czerwca 2017
EXTREMESWITCHING NOWA SERIA 200
2 lutego 2017
GDPR i DANE WARTE 10 000 000 EUR lub więcej…
12 stycznia 2017
BACKUP PIERWSZEJ WODY
4 stycznia 2017
CZAS NA FLASH, ALL-FLASH
16 listopada 2016
Pokaż wszystkie...