POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Informacje ogólne

Administratorem serwisu www.nge.com.pl jest NGE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 228A, 80-125 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestr KRS 0000236270, REGON: 220054379 NIP: 583-290-15-03

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
•    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
•    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
•    poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego www.dhosting.pl

W serwisie wykorzystywana jest usługa Google Analytics (Google analizuje korzystanie z serwisu w imieniu administratora. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z serwisu np. URL odsyłający, odwiedzane przez was strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu itp. zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki udostępniane są w formie anonimowej. Więcej informacji o usłudze Google Analytics znajdziemy w Warunkach korzystania z usług Google AnalyticsWytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.)

2. Informacje w formularzach

•    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
•    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
•    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez NGE Polska sp. z o.o.
•    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. kontaktu handlowego lub kontaktu partnerskiego.

3. Informacja o plikach cookies

•   Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
•  Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na stronie.
•  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

•    Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
•  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
•  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. Udostępnienie danych

•  Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
•  Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
•  Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

 

RODO INFORMACJA OGÓLNA


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest NGE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 228A, 80-125 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestr KRS 0000236270, REGON: 220054379 NIP: 583-290-15-03, tel. (58) 309 19 10, e-mail: biuro@nge.com.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nge.com.pl, na adres korespondencyjny Administratora  dopiskiem inspektor ochrony danych.

Cele i podstawy przetwarzania:

•  w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust.1 pkt f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to dostarczania informacji m.in. o webinariach, produktach, usługach oraz innych informacji handlowych drogą elektroniczną;
•  w celu udziału w programie partnerskim lub kontaktu z firmą NGE Polska  (po podaniu tych danych w dedykowanym formularzu) a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, czyli udzielona zgoda. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt na e-mail: biuro@nge.com.pl
•  w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b. RODO);
•  w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b. RODO);
•  w celu wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
•  w celu realizacji obowiązków spoczywających na NGE Polska w związku z wymogami prawa o rachunkowości, podatkowego ( art. 6 ust. 1 lit c – wypełnienie obowiązku prawnego);
•  w celu windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki, nasi autoryzowani partnerzy, uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

4. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody na ich przetwarzanie, minimalnie przez okres realizacji usług lub dostawy towaru oraz przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.

5. Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

6. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane wyżej dane kontaktowe, z administratorem lub inspektorem ochrony danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać

7. W razie uznania, iż przetwarzanie przez NGE Polska danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa, poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza dostępna na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt , telefonicznie (22)531 03 00

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku niepodania danych kontaktowych (oraz innych danych umieszczonych w formularzu) uniemożliwia nawiązanie kontaktu.

9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH NA PROFILU NGE POLSKA W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM LINKEDIN


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych na profilu NGE Polska poprzez portal Linkedin (https://www.linkedin.com) jest NGE Polska Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Kartuska 228A, 80-125 Gdańsk. Adres poczty elektronicznej : biuro@nge.com.pl , telefon nr +48 58 309 19 10. KRS 0000236270 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 50100,00 PLN REGON: 220054379 NIP: 583-290-15-03 (dalej jako „Administrator”);

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą może również się skontaktować bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: iod@nge.com.pl czy też korespondencyjne na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem inspektor ochrony danych.

2. Państwa dane osobowe udostępniane są Administratorowi poprzez portal Linkedin m. in. w czasie wizyty na stronie Administratora zamieszczonej pod adresem https://www.linkedin.com/company/contentsolutions.pl/ (dalej jako „Strona”), w wyniku publikowania lub przesyłania danych poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełnianie formularzy, odpowiadanie na ankiety, przesyłanie CV);

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

prowadzenia przez Administratora Strony na portalu Linkedin, zgodnie z regulaminem opublikowanym przez LinkedIn Ireland Unlimited Company – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz z uwagi na okoliczność, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
•  prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
•  prowadzenia badań statystycznych i w celach analitycznych obejmujących oferowane przez Administratora towary i usługi, w tym badanie ich jakości, ocenę
•  satysfakcji klienta itp. – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
•  dochodzenia należności – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w pkt 3 powyżej obejmuje Państwa imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie w profilu utworzonym w portalu Linkedin, w tym dane adresowe i dane kontaktowe (adres e-mail, telefon) oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

5. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

•  przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą komunikatora – do czasu upływu 3 miesięcy od daty jej zakończenia,
•  przez okres prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora – do czasu jej zakończenia, a wobec osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu upływu 1 roku od chwili zakończeniu rekrutacji,
•  do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

•  dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
•  podmiotom wspierającym Administratora w procesie rekrutacji,
•  agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania Strony, bieżącego kontaktu z klientami itp.,
• organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane:

• do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą komunikatora, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora,
• do wzięcia udziału w prowadzonej przez Administratora rekrutacji, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym,
• w celu korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu Linkedin, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością korzystania z funkcjonalności portalu Linkedin w odniesieniu do Strony;

8. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.