Od 2005 NGE Polska buduje, projektuje i integruje systemy informatyczne.
Dowiedz się więcej o NGE Polska

Dowiedz się więcej o naszych usługach

i znajdź rozwiązania dla Twojej firmy

Przejdź do usług

Kariera w NGE Polska

Wykorzystaj swoją szansę i dołącz do zespołu naszych inżynierów

Zobacz aktualne oferty pracy

Zostań naszym Klientem

Skontaktuj się z nami aby rozpocząć korzystanie z naszych usług

Złóż zapytanie ofertowe

Czas na flash, all-flash

Panaceum na niedobór wydajności

Poznaj szczegóły

Aktualności

JAK USŁYSZEĆ TO, CO NAPRAWDĘ ISTOTNE?

JAK USŁYSZEĆ TO, CO NAPRAWDĘ ISTOTNE?


Otwierasz laptopa, bierzesz porannego łyka kawy i wtedy pojawią się one… informacje o incydencie bezpieczeństwa.

CO ROBISZ?

Fałszywy alarm? A jeśli nie?! Co i skąd wyciekło, gdzie się zalogować i czy warto informować kolegę przy biurku obok? A może ufasz w swoje umiejętności, dzięki którym w końcu poradzisz sobie z przetworzeniem informacji? Przed Tobą godziny analizy i mnogość możliwości. To będzie długi dzień, a czas już płynie… A jeżeli zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji i możliwych konsekwencji? Pędem wybiegasz z pracy mając nadzieję, że nikt Cię nie zauważył? Gdzieś pomiędzy tymi opcjami ukryta jest alternatywa, sposób na cały ten zgiełk.

ALE NAJPIERW GARŚĆ FAKTÓW O SYTUACJI BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

 • Rocznie każde przedsiębiorstwo doznaje w Polsce średnio 126 cyberataków
 • Liczba incydentów naruszających bezpieczeństwo wzrosła w Polsce w skali roku o 46% (na świecie 39%)
 • Dla 72% firm cyberbezpieczeństwo wciąż postrzegane jest bardzo wąsko i traktowane tylko jako część – a nawet problem – działu IT
 • Tylko 46% firm w Polsce przyjęło sformalizowane zasady bezpieczeństwa, na świecie 91%
 • W żadnej ze skontrolowanych jednostek nie opracowano rzetelnego planu zapewnienia bezpieczeństwa. Podobnie jak nie stwierdzono prawidłowo funkcjonującego systemu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji” – tak zaczyna się ostatni raport NIK: „Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”

ALTERNATYWA

Możesz spokojnie dopić kawę. Masz system, który zbiera i porządkuje spływające informacje, a nawet więcej – przypisuje im znaczenie. System, który powoduje, że duży wolumen spływających danych przestaje być chaosem informacyjnym, a staje się realnie możliwy do wykorzystania w procesach zarządczych i administracyjnych. Zarówno w kontekście biznesowym, jak i informatycznym.

SecureVisio działa w obszarze administracji systemowej, zarządzania ryzykiem i kontroli realizacji wymagań narzuconych w organizacji. System można przedstawić jako zestaw zsynchronizowanych narzędzi, takich jak:

 • Elektroniczna dokumentacja zabezpieczeń
 • Baza wiedzy eksperckiej bezpieczeństwa IT
 • Specjalistyczne narzędzia:
  • Modelowania zagrożeń
  • Audytowania bezpieczeństwa
  • Szacowania ryzyka
  • Oceny wpływu incydentu
  • Symulacji awarii
 • Moduł integracji z SIEM, zabezpieczeniami sieci (FW, IPS, itp.), Vulnerability Assessment i bazą CVE®
 • Moduł raportowania i alarmowania

Dodatkowo, w podstawowej formie dostępne są moduły analizy behawioralnej – zarówno w odniesieniu do użytkowników, jak i sieci. Obecnie to właśnie te elementy są intensywnie rozwijane.

TRUDNE POCZĄTKI 

Każdy praktyk zgodzi się z twierdzeniem, że zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego nie jest pojedynczym zdarzeniem, a procesem, często pracochłonnym i żmudnymSecureVisio jest systemem, w którego powstawaniu mieli, a w rozwoju mają udział wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa oraz naukowcy parający się różnymi dziedzinami nauk informatycznych i pokrewnych. System z założenia jest kondensatem ich wiedzy i doświadczenia. Implikuje to wymuszanie pewnych kroków wdrożeniowych, które nie mogą być pominięte przy prawidłowej pracy inicjalnej.

Wdrożenie SecureVisio jest tak żmudne, jak potrafi być „w realu” proces ustanawiania i egzekwowania procedur bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Pierwszą czynnością prowadzącą do zapewnienia bezpieczeństwa jest lokalizacja i dokumentacja zasobów; zarówno czynnych jak i tych, które trzeba zabezpieczyć. Bez tego kroku możemy osiągnąć co najwyżej namiastkę bezpieczeństwa. Mapowanie zasobów jest procesem z pogranicza informatyki i biznesu, tworzenie reguł korelacyjnych – również. Podstawą, co zresztą wymusza SecureVisio, jest uporządkowanie organizacji, procesów informatycznych i nie tylko.

A CO W ZAMIAN?

System oddaje z nawiązką to, co się w niego włoży. Z pewnością trudno przecenić utworzone mapy logiczne i fizyczne, które są automatycznie aktualizowane, a prawidłowo opisane i skorelowane z modułem SIEM – mogą dawać jasny obraz obecnej sytuacji oraz zagrożeń. Można na nich symulować awarię poprzez wyłączanie umieszczonych tam komponentów i obserwować efekty.

Elektroniczna dokumentacja, zawsze aktualna i dostępna w znanym i określonym miejscu, również może stanowić miłą odmianę często spotykanej sytuacji.

 

Prawidłowo skonfigurowany SIEM poda od razu nie tylko dane techniczne, ale również przełożenie na działalność organizacji. Jeżeli jesteśmy w stanie wycenić finansowo poszczególne aspekty działalności – w raporcie można zażyczyć sobie, aby straty finansowe również były przedstawione. Zatem bardzo łatwo w tej sytuacji stwierdzić, czy np. zapewnienie redundancji danego obiektu będzie się opłacało finansowo, w kontekście możliwości strat materialnych, które wynikną w przypadku jego awarii. Że o wizerunkowych nie wspominając… Może się też okazać, że inny element umieszczony na mapie nie jest krytycznym dla produkcji i nie ma potrzeby inwestowania w jego nadmiarowość, czy aktualność zabezpieczeń. Przykładem mogą być wydzielone struktury LABowe, bądź topologie DTAP.

Na uwagę niewątpliwie zasługuje moduł SIEM. Początkowo założeniem było, aby SecureVisio potrafił jedynie zbierać raporty z zewnętrznych źródeł i dodatkowo korelować je w aspekcie biznesowym. Nastąpił jednak mocny rozwój tego modułu – i obecnie w systemie znajduje się pełnoprawny i bardzo skuteczny SIEM, z imponującą i ciągle rozwijaną bazą parserów, podłączony do bazy wiedzy eksperckiej. Reguły korelacji potrafią wiązać zadane incydenty i przedstawiać je w różnej formie, strawnej dla różnych służb w organizacji. Dla przykładu – Dział Informatyki w banku dostanie komunikat o flapującym porcie X, switcha Y, w MDFie Z, a Dyrektor Działu Operacji w tymże banku – komunikat: „Zaraz przestaną chodzić przelewy”. To raczej zrozumie…

Oferowany jako element systemu SecureVisio SIEM, który skutecznie koreluje tak szerokie spektrum wydarzeń – jest obecnie ewenementem na rynku światowym.

 

Jeżeli ktoś myśli, że komunikaty z systemu to już wszystko i każdy incydent należy obsłużyć siłami fachowymi – nic bardziej błędnego. W systemie definiuje się obiekty nazwane „playbooks”. Są to procedury, które uaktywniają się przy detekcji odpowiednich zdarzeń systemowych. W procedurach tych jest tak dokładny i skuteczny, jakim uczynił go operator SecureVisio – opis czynności jakie należy wykonać dla naprawy sytuacji. Rzecz jasna, często ostatnim krokiem zapisanym w playbooku jest: „wezwij fachowca”. Jednak z pewnością należy docenić fakt, że istnieje możliwość zażegnania kryzysu bez angażowania za każdym razem wysokiej klasy specjalistów.

BEZPIECZEŃSTWO – TU NIE MOŻESZ POZWOLIĆ SOBIE NA EKSPERYMENTY

Zainstalowana w systemie, ciągle rozwijana i nadzorowana baza wiedzy eksperckiej, umożliwia łatwe pozyskanie informacji na najwyższym poziomie merytorycznym. Co ważne – w odniesieniu do konkretnej infrastruktury systemu. Subskrybent SecureVisio ma do dyspozycji w ramach tejże bazy:

 • Dobre praktyki projektowania zabezpieczeń
 • Dobre praktyki audytowania bezpieczeństwa
 • Ocenę efektywności własnych zabezpieczeń sieciowych
 • Ocenę efektywności własnych zabezpieczeń lokalnych
 • Metodyki szacowania ryzyk

Jak wyżej wspomniano – baza ta ma również udział w ocenie zdarzeń i kreowaniu akcji systemowych.

SecureVisio nie koncentruje się wyłącznie na incydentach. Nie jest pominięta w nim również ochrona proaktywna. Zawarte w nim parsery potrafią przesłać do korelowania również komunikaty z ogólnie znanych i stosowanych skanerów podatności.

System posiada również własną subskrypcję bazy CVE i własne silniki skanowania assetów. Oczywistym jest, że zewnętrzny skaner jest znacznie skuteczniejszy. Tym niemniej – system oferuje coś z pewnością lepszego niż nic, w dziedzinie zabezpieczeń proaktywnych.

Element skaningu podatności jest również uwzględniany przy generowaniu zdarzeń i przypisywaniu im odpowiednich impaktów.

Ostatecznie, system tworzy pewne zestawienia wynikowe, w których każdy asset organizacji jest odpowiednio „wyceniony” w szerokim aspekcie tego słowa, oraz oceniony w kontekście bezpieczeństwa. A wszystko jest przedstawione w czytelnych, dynamicznych tabelach:

 

Mamy zatem kolejne, łatwe do odczytania i co ważne – dynamiczne mapowanie potencjalnych zagrożeń.

RODO.

Ten skrót nie budzi już takiego przerażenia jak niegdyś, jednak dobrze o nim nie zapominać. SecureVisio i tu posiada osobny, specjalizowany moduł. Prawidłowa konfiguracja SecureVisio czyni realnym sprawne wykonywanie zaleceń RODO takich jak:

 • lokalizacja danych osobowych;
 • kontrola dostępu do danych osobowych;
 • identyfikacja i zarządzanie ryzykiem.

Moduł ten jest wysoko ceniony przez IODO’ów i ABI z uwagi na łatwość kreowania w nim raportu z naruszenia danych osobowych – zgodnie z art. 33 p.1 RODO.

PODSUMOWANIE

Wydawać by się mogło, że poprawne wdrożenie SecureVisio stanowić może pierwszy, lecz za to milowy krok w budowaniu solidnej struktury SIEM w organizacji.

W istocie rzeczy tak jest.

Przypomnijmy: SecureVisio musi być zasilane odpowiednimi dawkami informacji z zewnątrz, musi mieć też prawidłowo skonfigurowaną bazę relacji. Jest to system inteligentnej centralizacji i interpretacji zdarzeń.

Prawidłowa konfiguracja SecureVisio jest zadaniem skomplikowanym, gdyż odbywa się na pograniczu biznesu i IT. Jednak warto poświęcić temu procesowi odpowiednią uwagę, gdyż od prawidłowego skonfigurowania systemu może zależeć interpretacja naszych poczynań w sensie spełnienia regulacji RODO. Oraz – co niemniej ważne – poprawna praca i łatwość utrzymania naszej infrastruktury informatycznej.

Trudno we wpisie, który z założenia ma jedynie wstępnie przedstawić rozwiązanie, umieścić opis wszystkich jego funkcjonalności i zalet. Nie ujęto tu jeszcze wielu aspektów, jak choćby implementacje zgodności, czy procedur audytowych.

Zapraszamy zatem do kontaktu w celu demonstracji SecureVisio poprzez rozszerzoną prezentację, czy też warsztaty.

SPOTKAJMY SIĘ W WIŚLE NA KONFERENCJI SIwE’18

SPOTKAJMY SIĘ W WIŚLE NA KONFERENCJI SIwE’18


Zapraszamy na kluczowe wydarzenie dedykowane aktualnym zagadnieniom ważnym dla energetyki. Już 20 listopada w Wiśle rozpocznie się KonferencjaSystemy Informatyczne w Energetyce SIwE’18″. Podczas tegorocznej edycji spotkania skoncentrujemy się automatyzacji zarządzania bezpieczeństwem SCADA/ICS i wspólnie z ESECURE zaprezentujemy możliwości nowoczesnego rozwiązanie IT GRC – SecureVisio.

Organizowana od 2002 roku Konferencja SIwE’18 jest największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej konferencji udział wzięło ponad 570 Uczestników z blisko 200 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT. Tegoroczną edycję spotkania Patronatem Honorowym objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Na konferencji będą obecni nasi eksperci i inżynierowie, którzy którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadczeniem, a także specjaliści z firmy ESECURE, którzy m.in. w trakcie sesji: Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego zaprezentują rozwiązanie pozwalające na pełną automatyzację wielu złożonych i czasochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem.

Prezentowany interaktywny system obsługi  incydentów i planowania bezpieczeństwa IT łączy aspekty techniczne i biznesowe, wspomagając organizację w realizacji kluczowych zadań i utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów w organizacji, m.in:

 • Szybkiej i poprawnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa
 • Efektywnym kosztowo planowaniu bezpieczeństwa IT
 • Utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych
 • Projektowaniu i audytowaniu zabezpieczeń technicznych adekwatnie do wymagań prawa i działalności biznesowej organizacji

SIwE’18 to znakomita okazja do spotkania się z kolegami i ekspertami z branży, wymiany doświadczeń, zapoznania się z aktualnymi trendami, a także zdobycia wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań.

Program Konferencji: http://siwe.ptpiree.pl/program 

 

Do zobaczenia

 

UPRASZCZAMY BEZPIECZEŃSTWO

UPRASZCZAMY BEZPIECZEŃSTWO


Rozejrzyj się wokół. Czy widzisz zagrożenia dla Twojej infrastruktury IT lub danych? Zapewne nie; gdyż są głęboko przed Tobą ukryte, pośród standardowych procesów i w standardowym strumieniu danych. Czy jesteś w stanie analizować w ciągły sposób nowe zdarzenia w wielu systemach i kolejne wątki transmisji danych? Jeżeli nie – uzbrój się w narzędzia, które będą monitorowały transmisję i zasoby IT za Ciebie, a w przypadku wykrycia zagrożenia, zneutralizują je, a Ty zostaniesz niezwłocznie powiadomiony. Diagnozując genezę alarmu i zagrożenia, nie będziesz musiał ręcznie śledzić co i w jaki sposób przemieszczało się w Twojej sieci i pomiędzy stacjami – Twój strażnik zrobi to za Ciebie, a Ty tylko przejrzysz rezultaty i podejmiesz stosowne działania.

Cynet 360 będzie za Ciebie monitorował zdarzenia, blokował zagrożenia i o wszystkim Ciebie informował. Cynet 360 to system, który w ramach jednego rozwiązania pokrywa kilka obszarów bezpieczeństwa, dotąd chronionych przez różne narzędzia, różnych producentów. W jednym panelu w przejrzysty sposób są prezentowane wszystkie zdarzenia, wyniki analizy oraz dane. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii jak i ciągłego wsparcia SOC, nieznane zagrożenia są szybko neutralizowane i nie zakłócają pracy.

*Jeżeli chcesz poznać szczegóły działania tego unikalnego systemu, a także dowiedzieć się więcej o jego możliwościach – zapraszamy na unikalny webinar, gdzie zaprezentujemy rozwiązanie CYNET 360.

Data: 25 lipca 2018 (środa)

 Godzina: 11:00 – 12:00

REJESTRACJA: szkolenia@nge.com.pl


*UWAGA ! Udział w spotkaniu dla osób zarejestrowanych jest bezpłatny. 

Na najbardziej aktywnych uczestników czekają atrakcyjne gadżety


 

VOUCHER SZKOLENIOWY
zapisz się już dziś

Usługi

Analizy i Doradztwo

Na początku każdego procesu inwestycyjnego najważniejsze jest przyjęcie właściwych dla niego założeń. Nie da się tego zrobić bez przeprowadzenia wnikliwych i rzetelnych analiz zarówno technicznych, jak i finansowych. Mają one na celu zdefiniowanie potrzeb Klienta oraz określenie wymagań stawianych przed planowanym projektem. Analizy pozwalają również na określenie możliwych sposobów realizacji przedsięwzięcia i weryfikację opłacalności projektu.

W NGE Polska mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy projektów pozwalające na maksymalizację szansy udanej realizacji projektu i optymalizację zysku z przeprowadzonej inwestycji.

Ciągłe i dynamiczne zmiany rozwiązań i rozwój technologii są typowe dla wszystkich obszarów IT. Zdarza się, że działy IT przedsiębiorstw, odpowiedzialne za utrzymanie systemów, nie są w stanie  na bieżąco śledzić i analizować wszystkich trendów.

Konsultanci NGE Polska służą pomocą przy wyborze najlepszego dla Klienta rozwiązania, są w stanie dobrać technologię najlepiej integrującą się z posiadanym przez Klienta systemem lub zaproponować jego modyfikacje, które pozwolą zrealizować dodatkowe funkcjonalności bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Korzystanie z usług doradczych i konsultacyjnych pozwala firmom, posiadającym stosunkowo niewielkie działy IT, być na bieżąco w dziedzinie stosowanych rozwiązań i technologii, co może być ważnym elementem w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na rynku nawet w rywalizacji z większymi organizacjami.

Poza doradztwem w  zakresie określenia kierunku rozwoju systemu informatycznego przedsiębiorstwa, realizujemy kompleksowe projekty techniczne na najwyższym poziomie.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na prawidłowe przygotowanie projektu technicznego i planu wdrożenia, co daje gwarancję bezproblemowego przeprowadzenia wdrożenia, a co za tym idzie redukcję kosztów samej inwestycji i powodzenia jej realizacji. Opracowanie testów akceptacyjnych pozwoli jednoznacznie zdefiniować kryteria sukcesu wdrożenia oraz zweryfikować  otrzymane efekty z założeniami.

Bezpieczeństwo IT

Jednym z wyzwań, przed którym staje każda firma i instytucja jest ciągła i skuteczna ochrona infrastruktury IT. Luki zabepieczeń i powiązane z nimi zagrożenia stanowią poważny i wymierny problem dla użytkowników. W NGE Polska rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa to wyzwanie, które wymaga elastyczności oraz skutecznego działania na wielu poziomach. Przygotowany przez nas zestaw rozwiązań jest zawsze dopasowany do wymogów i możliwości finansowych Klienta.

Do zarządzania i ochrony urządzeń końcowych proponujemy system zgodny ze strategią bezpieczeństwa Twojej firmy.

 • System umożliwia dostarczanie precyzyjnych, bezbłędnych i aktualnych informacji oraz zapewnia nieprzerwane egzekwowanie konfiguracji zabezpieczeń i instalacji poprawek.
 • Dzięki zautomatyzowanym, dedykowanym procesom, zapewnia kontrolę, widoczność środowiska, efektywność wprowadzania zmian oraz możliwość wskazania zgodności z wymaganiami.
 • Produkt w trybie ciągłym, automatycznie zarządza konfiguracją systemów i dba o ich aktualność, by zapewnić bezpieczeństwo i integralność punktów końcowych.
 • Pomaga uchronić organizację przed celowym lub niezamierzonym zniszczeniem bądź ujawnieniem poufnych danych o klientach i informacji finansowych, a jednocześnie przyczynia się do ograniczenia kosztów administrowania zabezpieczeniami i kosztów operacyjnych.
 • Obsługuje różne rodzaje punktów końcowych: serwery, komputery, notebooki, smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne, a także sprzęt specjalistyczny, taki jak terminale POS, bankomaty i kioski samoobsługowe.
 • Umożliwia zarządzanie punktami końcowymi wyposażonymi w popularne systemy operacyjne, aplikacje innych firm oraz poprawki zgodne ze strategią bezpieczeństwa.
 • Pomaga w wykrywaniu nieujawnionych dotąd punktów końcowych w środowisku.
 • Mechanizmy zarządzania poprawkami obejmują dostarczanie poprawek do urządzeń końcowych z systemami Microsoft Windows, UNIX, Linux i Mac OS oraz do różnych aplikacji, m.in. Adobe, Apple, Mozilla i Java.
 • Oprogramowanie wykrywa, ocenia i eliminuje słabe punkty zabezpieczeń zanim dojdzie do wyrządzenia szkód w punktach końcowych.
 • Wykorzystując narzędzia firmy IBM BigFix Lifecycle, BigFix Patch, BigFix Compliance jesteśmy wstanie sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie bezpieczeństwa urządzeń końcowych.

bezpieczenstwo

Wdrożenia i integracja

Budujemy systemy od  podstaw, zgodnie z projektem lub planem wdrożenia, a także integrujemy nowe elementy z istniejącą już infrastrukturą.

Bardzo istotne jest dla nas prowadzenie prac wdrożeniowych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w sposób staranny i rzetelny tak, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania Klienta odnośnie prowadzonej realizacji.

Pracownicy NGE Polska posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów teleinformatycznych na każdym ich etapie. Dzięki współpracy z zaufanymi firmami podwykonawczymi i partnerami, jesteśmy w stanie realizować projekty o dużej skali złożoności i często wykraczające poza specyfikę sieci teleinformatycznych.

Zarządzanie projektami

Optymalna realizacja procesu inwestycyjnego jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym dużego doświadczenia oraz konsekwencji.

Wykorzystywane przez nas metody zarządzania projektami gwarantują efektywność prowadzonego przedsięwzięcia. Projektami IT zarządzamy kompleksowo; od pomysłu i opracowywania strategii wdrożenia, przez pomoc przy określeniu budżetu oraz organizację zasobów personalnych, po nadzór nad realizacją projektu zgodnie z założonym harmonogramem.

Nadzór nad realizacją projektu sprawowany jest przez dedykowanego kierownika projektu (Project Manager), który przewodzi zespołowi projektowemu oraz odpowiada za wszelkie ustalenia z Klientem, stanowiąc dla niego pojedynczy punkt kontaktu.

Stosujemy metodykę zarządzania projektami zgodną z PMI.

Audyty

Istotnym czynnikiem, który decyduje o sukcesie działania na rynku konkurencyjnym jest bezpieczeństwo systemów informatycznym. Dotyczy to zarówno ochrony danych firmy przed konkurencją, jak również zapewnienia zgodności z przepisami np. Ustawy o ochronie danych osobowych.

NGE Polska oferuje usługi audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego pozwalające na weryfikację stanu obecnego w stosunku do stanu zalecanego.

Audyt bezpieczeństwa pozwala na określenie poziomu bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę punkty odniesienia w postaci:

 • Polityki Bezpieczeństwa.
 • Zestawu dobrych praktyk.
 • Wymagań producentów sprzętu i oprogramowania.

Efektem końcowym audytu bezpieczeństwa jest raport określający czy:

 • Zabezpieczenia działają zgodnie z założeniami.
 • Zabezpieczenia są wystarczające.
 • Czy i jakie luki są w systemie zabezpieczeń.

Raport zawierać może również rekomendację zmian i modyfikacji systemu, jakie należałoby wprowadzić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa do stanu wymaganego przez zalecenia lub Klienta.

NGE Polska oferuje również usługi opracowywania Polityki Bezpieczeństwa firmy.

Drugim rodzajem audytów, wykonywanych przez naszych specjalistów, są audyty powłamaniowe przeprowadzane w przypadku naruszenia systemu bezpieczeństwa klienta.

Jednymi z jego podstawowych celów są:

 • Inwentaryzacja zasobów, które zostały uszkodzone lub do których uzyskały dostęp osoby niepowołane.
 • Odzyskanie utraconych/zniszczonych zasobów.
 • Identyfikacja intruza.

Przeprowadzamy również audyty procedur IT np. procedury awaryjne, procedury backupowe itp. oraz audyty ciągłości pracy systemów i poziomu ich dostępności.

Serwis i wsparcie

Pomyślnie zakończony proces wdrożenia to dopiero początek „życia” każdego rozwiązania informatycznego. Warto mieć na uwadze, że nawet najbardziej niezawodne urządzenia nie gwarantują pełnej ciągłości pracy systemu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu serwisu oraz wsparcia dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie systemu.

NGE Polska oferuje usługi supportowe w każdym elemencie niezbędnym do prawidłowego utrzymania systemu, czyli: serwis urządzeń, zapewnienie dostępu do aktualizacji, najnowszych wersji oraz poprawek dla oprogramowania, a także wsparcie w zakresie zmian konfiguracyjnych i funkcjonalnych.

Outsorcing

Głównym, a zarazem obiektywnym kryterium, które pozwala oceniać systemy IT, jest stosunek korzyści, które przynoszą Organizacji do nakładów, których wymagają – przy czym po stronie nakładów należy uwzględnić zarówno koszty wdrożenia, jak i utrzymania.

Skuteczną metodą na zachowanie pełnej kontroli nad wysokością kosztów, przy jednoczesnym ich obniżeniu, jest outsourcing, który stał się już uznaną metodą poprawiającą efektywność przedsiębiorstw.

Outsourcing może być stosowany w różnym zakresie, jednak najprostszą i najczęściej spotykaną w Polsce jego formą jest outsourcing częściowy, polegający na przekazaniu na zewnątrz zarządzania częścią systemów IT.

Doświadczenie NGE Polska pozwala oferować usługi outsourcingowe w zarządzaniu systemami IT nie tylko w oparciu o teoretyczne opracowania, ale także z wykorzystaniem informacji zwrotnych płynących od naszych Klientów.

Szkolenia

W trakcie użytkowania systemu informatycznego bardzo istotną jest kwestia kompetencji osób, które za niego odpowiadają. Tylko wysoki poziom wiedzy pozwala na optymalne wykorzystywanie zasobów oraz właściwie reagowanie w sytuacjach krytycznych – stąd wynika konieczność ciągłego dokształcania i aktualizacji wiedzy wśród pracowników.

Dla wielu organizacji barierą w kierowaniu swych pracowników na szkolenia w dużych ośrodkach szkoleniowych są znaczące koszty oraz czas trwania szkoleń, które często zawierają materiał zbyt obszerny lub już uprzednio opanowany przez kursantów.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponujemy warsztaty i szkolenia przygotowywane specjalnie „pod potrzeby” określonej grupy lub pojedynczych kursantów. Są one znacząco tańsze od szkoleń w autoryzowanych ośrodkach, a jednocześnie, poprzez dokładne i przemyślane dobranie zakresu, lepiej trafiają w potrzeby szkolonych osób, co wpływa zarówno na większą wartość merytoryczną szkolenia, jak i oszczędność czasu.

Program wybranych warsztatów szkoleniowych

Rozwiązania

Rozwiązania

NGE Polska Sp. z o.o. uczestniczyła w projekcie o nazwie „Morskie Opowieści – stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu”. Projekt realizacja podstawowy cel współczesnego szybko rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu. Więcej szczegółów w załączonym pliku PDF.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności dostępna jest TUTAJ.